Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - zarówno standardowe jak i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Elastomery termoplastyczne

TPC-ET
TPU
TPE-V
TPE-O
POE