Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

MODYFIKATORY POLIMERÓW

Kopolimery Etylenowe – produkcja Westlake, nazwy handlowe Elevate, Ebac, Emac

W ofercie wyróżniamy następujące typy surowców:

- EVA

- EBA

- EMA

Materiały te mogą być stosowane do różnych zastosowań, w tym do modyfikacji polimerów, produkcji folii, wytwarzania mieszanek kablowych oraz produkcji kompaundów specjalistycznego zastosowania. Surowce te posiadają bardzo zróżnicowaną zawartość kopolimerów oraz szerokie spektrum wskaźników płynięcia dzięki czemu można je stosować zarówno przy wytłaczaniu, wylewaniu, rozdmuchu jak i wtrysku.

POE – Elastomer
Nazwa handlowa: Lucene – firma LG
Elastomer poliolefinowy – Lucene jest kopolimerem etylenu i butenu (EBR) lub oktenu (EOR). POE wypełnia lukę pomiędzy tradycyjnymi elastomerami i tworzywami termoplastycznymi. Lucene charakteryzuje się: niską gęstością, transparentnością, wysokimi właściwościami elastycznymi
POE może być stosowany do różnych zastosowań, w tym do produkcji folii oraz kompaundingu i recyklingu.
Typowe aplikacje dla Lucene to: modyfikacja polimeru, dodatek do produkcji folii, dodatek do osłonek kablowych, motoryzacja, recykling oraz wiele innych.

TPE-O – Elastomer poliolefinowy
Nazwa handlowa: Vistamaxx – firma ExxonMobil
TPE-O to elastomer termoplastyczny na bazie polipropylenu. Materiał ten cechuje się zdolnością do homogenizacji tworzyw oraz poprawia ich właściwości elastyczne.
Może również przyczynić się do zwiększenia trwałości produktu dzięki zmniejszeniu grubości ścianek w sztywnych opakowaniach.
Typowe aplikacje to: opakowania, modyfikacja PP, kable, modyfikacja regranulatów oraz gumy i wiele innych.

Exxelor kompatybilizator na bazie różnych grup poliofefinowych lub EPDM graftowany bezwodnikiem maleinowym MAH. Materiał znajduje zastosowanie szczególnie w kompaundingu przy wypełnianiu surowców bazowych różnego rodzaju wypełniaczami (kreda, talk, włókna), w recyklingu oraz w przypadku produkcji mieszanek WPC.

Tymax – (tie layer) dodatek wiążący warstwy polarne z niepolarnymi wykorzystywany głównie przy produkcji wielowarstwowych folii barierowych bazujących na PA, EVOH, PET lub AL, jak również w przemyśle kosmetycznym przy produkcji tub oraz budowlanym do produkcji rur.

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

EBAC®/EBAC+®

EBA

Kopolimer etylen - akrylan butylu

WESTLAKE CHEMICAL

ELASTOSTAT®

TPU

Permanentny antystatyk do PE, PP, PS, PVC

BASF POLYURETHANES

ELEVATE®

EVA

Kopolimer etylen - octan winylu

WESTLAKE CHEMICAL

ELTEX® P

PP / PE

HPP, RCP, HDPE - proszek z reaktora

INEOS O & P

ELTEX® PF

POP

Plastomer poliolefinowy

INEOS O & P

 

EVA

Kopolimer etylen - octan winylu

HANWHA TOTALENERGIES

ELVAMIDE®

PA

Poliamid rozpuszczalny w alkoholach

DUPONT

EMAC®/EMAC+®

EMA

Kopolimer etylen - akrylan metylu

WESTLAKE CHEMICAL

EXXELOR™

polymers

HDPE, PP, POP lub EPDM graftowane bezwodnikiem maleinowym MAH

EXXONMOBIL

HYTREL®

TPC-ET

Elastomer termoplastyczny do modyfikacji PVC

CELANESE

LUCENE™

POE

Elastomer poliolefinowy

LG CHEM

VISTAMAXX™

performance

polymers

TPE-O

Elastomer termoplastyczny na bazie propylenu – dodatek do kampaundingu

EXXONMOBIL

TYMAX

MAH

LDPE, LLDPE lub EMA graftowane MAH

WESTLAKE CHEMICAL