Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

POLIMERY METAKRYLANU METYLU

PMMA – Polimetakrylan metylu – produkcja LX MMA
PMMA – Polimetakrylan metylu – produkcja Chimei, nazwa handlowa ACRYREX

Zakres MVR od 1,9 do 16 ml/10 min., zakres Vicat od 103⁰C do 115 ⁰C, gatunki o podwyższonej udarności 26 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), niska, średnia i wysoka lepkość, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

SMMA Kopolimer styren/metakrylan metylu – produkcja Chimei, nazwa handlowa ACRYSTEX
MVR 1,5 ml/10 min., udarność 15 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), Vicat 106⁰C, wysoka przejrzystość, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

 

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

ACRYREX®

PMMA

PMMA uniwersalny

CHIMEI

 

PMMA

PMMA wysokoudarnościowy

LX MMA

ACRYSTEX®

SMMA

Styren-Metylmetakrylan kopolimer

CHIMEI