Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

POLIESTRY I ICH BLENDY

PBT – Politereftalan butylenu
Nazwa handlowa: Crastin – firma CELANESE
Crastin charakteryzuje sztywność, wytrzymałość oraz doskonałe właściwości izolacyjne. PBT po przetworzeniu posiada estetyczną, błyszczącą strukturę powierzchni.
Tworzywo to zapewnia dobre właściwość takie jak: stabilność wymiarowa oraz dobra odporność na wysoką temperaturę. Atuty te pozwalają zastosować Crastin do opraw oświetleniowych, złączy, komponentów elektrycznych, skrzynek rozdzielczych i światłowodów. PBT jest również dostępny z certyfikatami FDA, zatwierdzonymi w UE dla zastosowań w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

PC/ABS – blenda PC/ABS
PC/ASA – blenda PC/ASA

Produkcja LG Chem, nazwa handlowa LUPOY

PC/ABS charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, a także doskonałymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi. Odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV to atuty PC/ASA. Gotowe elementy charakteryzują się  błyszczącą powierzchnią. Tworzywo to znajduje zastosowanie w przemysłach: motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym, AGD, oświetleniowym i wielu innych

PC/ABS blenda PC/ABS – produkcja Chimei, nazwa handlowa WONDERLOY
Gęstość od 1,10 do 1,18 g/cm3, płynięcie od 28 do 45 cm (spiral flow 260⁰C, 2mm), udarności od 40 do 45 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem), gatunki o podwyższonej udarności 50 i 55 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem), HDT od 78⁰C do 93⁰C, gatunki o podwyższonym HDT 102⁰C i 108⁰C, typy uniepalnione V0, VA, VB, dokumentacja UL, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

PC Poliwęglan – produkcja Chimei, nazwa handlowa WONDERLITE

PC Poliwęglan – produkcja Idemitsu, nazwa handlowa TARFLON (aplikacje specjalistyczne)
Zakres MVR od 10 do 22 ml/10 min., gatunki całkowicie transparentne, z poświatą lekko niebieską i szarą, niska, średnia i wysoka lepkość, udarności od 60 do 75 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), uniepalnienie w stopniu V0 i V2, dokumentacja UL, typy wraz z dodatkiem stabilizacji UV, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

PET – Politereftalan etylenu
Nazwa handlowa: Rynite – firma CELANESE
Rynite jest idealnym materiałem do zastosowań elektrycznych i elektronicznych, takich jak cewki czy elementy ochrony układów elektrycznych. Gotowe części charakteryzuje estetyczna powierzchnia. Wzmocniona szkłem wersja PBT, zapewnia stabilność wymiarową, co pozwala zastępować metale i inne tworzywa termoutwardzalne. Ten sztywny, odporny na promieniowanie UV polimer, zapewnia równowagę właściwości termicznych, mechanicznych i chemicznych.
Tworzywo to może być zastosowane do produkcji urządzeń elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, przełączników i wielu innych.

PET, R-PET, PCTG, PETG kopoliestry politereftalanu etylenu – produkcja SK Chemicals, nazwa handlowa SKYPET, SKYGREEN

PET Skypet – niska zawartość CHDM <5%, gęstość 1,33, wysoka odporność chemiczna, zgodność z FDA
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Kompaunding
Wytłaczanie
Rury
Termoformowanie

PETG Skygreen – zawartość CHDM od 5 do 30%, gęstość 1,27, gatunki wysokotransparentne, klasa palności HB i V2, zgodność z UL, zgodność z FDA, typy medyczne
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

PCTG Skygreen– zawartość CHDM od 30 do 65%, gęstość 1,23,  ulepszone właściwości mechaniczne, zgodność z FDA
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

R-PET Ecotria – PETG z zawartością frakcji PCR

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

CRASTIN®

PBT

PBT modyfikowany, zbrojony, uniepalniany

CELANESE

ECOTRIA®

R-PET

PETG z zawartością recyklingu PCR

SK CHEMICALS

LUPOY®

PC/ABS

Poliwęglan/ABS - blendy do zastosowań w motoryzacji i w wytłaczaniu, również uniepalniane

LG CHEM

LUPOY®

PC/ASA

PC/ASA - blendy, również uniepalniane

LG CHEM

LUPOY® ER

PCR PC/ABS

PC/ABS - blendy z udziałem recyklingu, też uniepalniane

LG CHEM

RYNITE®

PETP

PET konstrukcyjny, zbrojony włóknem szklanym

DUPONT

SKYGREEN®

PCTG

Politereftalan cykloheksylenodimetylenu, modyfikowany

SK CHEMICALS

SKYPET® / SKYGREEN®

PETG

Politereftalan etylenu, modyfikowany glikolem

SK CHEMICALS

SKYPURA®

PCT

PCT konstrukcyjny, z włóknem szklanym

SK CHEMICALS

TARFLON®

PC

Poliwęglan - gatunki specjalne do oświetlenia

IDEMITSU

WONDERLITE®

PC

Poliwęglan do zastosowań ogólnych

CHIMEI

WONDERLOY

PC/ABS

PC/ABS do zastosowań ogólnych, też uniepalniany

CHIMEI