Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

POLIMERY SPECJALNE

PA/PPE – Blenda PA/PPE

PS/ PPE – Blenda PS/PPE

LUMILOY – firma LG Chem

Lumiloy jest dostępny jako blenda PPE /PS, PPE/PA. Znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach   E & E oraz aplikacjach wchodzących w kontakt z wodą. Tworzywa te charakteryzuje  dobra odporność na hydrolizę w połączeniu z wysoką stabilnością wymiarową. Lumiloy może być materiałem  z dodatkiem  włókna szklanego,¬ uniepalnionym oraz  z odpowiednimi certyfikatami wodnymi np. KTW, WRAS lub NSF.

Typowe aplikacje: przemysł wodny, np. pompy wodne, wirniki, kurki, obudowy, systemy obiegu wody, obudowa do sprzętu AGD

 

PES – Poliaryloeterosulfon

PPSU – Polisulfon fenylenu

PSU – Polisulfon

Nazwa handlowa: Veradel (PES), Radel (PPSU), Udel (PSU) – firma Solvay
PES, PPSU, PSU jest to grupa polimerów sulfonowych, które są wysokowydajnymi polimerami o bardzo atrakcyjnych właściwościach. Charakteryzują się odpornością na wysoką temperaturę, dobrą odpornością chemiczną, doskonałą zdolnością barwienia i bardzo dobrą stabilnością wymiarową. Polimery sulfonowe są  amorficznymi tworzywami  i wykazują  bardzo dobrą odporność na pełzanie, izotropowe właściwości termiczne i mechaniczne (jeśli nie są wzmocnione). Są transparentne. Tworzywa te znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach: urządzenia do przemysłu spożywczego, medycznego, lotniczego, kabli czy złączek rurowych.


PPS – Polisiarczek fenylenu

Nazwa handlowa: Ryton – firma Solvay

PPS zapewnia wyjątkową stabilność termiczną i  wymiarową oraz  odporność chemiczną. Tworzywo to charakteryzuje się  doskonałymi właściwościami mechanicznymi i elektrycznymi. Radel może występować w wersji uniepalnionej. Tworzywo to  wykazuje również doskonałe właściwości przetwórcze, niezbędne do powstania wymagających i precyzyjnych aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym czy medycznym.

 

PI – Poliimid

Nazwa handlowa: Vespel – firma DuPont

Poliimid jest materiałem plastycznym o wysokiej odporności temperaturowej  oraz na pełzanie. Jest on często stosowany w środowiskach (bardzo wysoka temperatura), w których materiały termoplastyczne tracą swoje właściwości mechaniczne.

Tworzywo to możemy zastosować w dziedzinach takich jak: astronautyka, lotnictwo, krioterapia, produkcja hologramów, przemysł motoryzacyjny, hutnictwo oraz wiele innych.


SPS – Polistyren syndiotaktyczny

Nazwa handlowa: Xarec – firma Idemitsu

SPS jest to syndiotaktyczna żywica polistyrenowa. Jej główne zalety to: wysoka wytrzymałość termiczna, odporność chemiczna, odporność na gorąca wodę i parę wodną oraz stabilność wymiarowa.
Xarec znajduje zastosowanie w przemysłach: motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym jak i przy produkcji sprzętu AGD.

ECTFE – Etylen-Chlorotrifluoroetylen 

Nazwa handlowa: Halar – firma Solvay.

Halar® ECTFE jest półkrystalicznym i gotowym do przetworzenia fluoropolimerem. Oferuje unikalną kombinację właściwości, takich jak wysoka odporność chemiczna i termiczna. Posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne dzięki silnym oddziaływaniom międzycząsteczkowym. Jedną z głównych zalet fluoropolimeru Halar® jest łatwość, z jaką można go przetwarzać. Halar® jest p tworzywem termoplastycznym, które może być przetwarzane konwencjonalnymi technikami: wytłaczanie i wtrysk, a także przez rozdmuch, czy formowanie rotacyjne. Polimer ten może być stosowany do malowania proszkowego powierzchni.

PEEK – Polieteroeteroketon

Nazwa handlowa: KetaSpire – firma Solvay

KetaSpire® PEEK to grupa tworzyw  polieteroeteroketonowych stosowana do wymagających aplikacji. Te wysokowydajne tworzywa sztuczne zapewniają wyjątkowe połączenie odporności zmęczeniowej i odporności chemicznej. PEEK swoim poziomem odporności chemicznej dorównuje PPS (siarczek polifenylenu). Jednak KetaSpire® może być stosowany w wyższych temperaturach gdzie zachowuje swoje doskonałe właściwości mechaniczne w stałych temperaturach do 240 ° C. Dzięki temu PEEK może zastąpić  bez problemu metal w wielu aplikacjach. Oprócz wyjątkowej odporności chemicznej na substancje organiczne, kwasy, zasady, KetaSpire posiada bardzo dobrą odporność ścieranie, doskonałą odporność zmęczeniową, wyjątkową stabilność wymiarową i bardzo dobrą odporność na hydrolizę we wrzącej wodzie i przegrzanej parze. Polimer może być także zastosowany jako doskonały dielektryk o małym ubytku jakości  w wysokich temperaturach i częstotliwościach. KetaSpire występuje w postaci bez wypełnienia jak i z dodatkiem włókien szklanych czy węglowych. Szeroka gama właściwości sprawiają, że nadaje się do zastosowań w wielu obszarach: lotnictwo, budownictwo, motoryzacja, branża medyczna, przetwórstwo  ropy naftową i gazu oraz do produkcji  półprzewodników.

Nazwa handlowa: Luvocom – firma Lehmann & Voss

LUVOCOM® polimery do formowania wtryskowego, wytłaczania i formowania ciśnieniowego. Kampaundy LUVOCOM® mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak metale. Mieszanki wzmocnione włóknem węglowym łączą niską wagę z dobrymi właściwościami mechanicznymi, takimi jak wytrzymałość i sztywność. Mieszanki odporne na wysokie temperatury wytrzymują ciągłe temperatury pracy do 320 °C i oferują wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie nawet w wysokich temperaturach. Mieszanki modyfikowane środkiem smarnym zmniejszają zużycie i gwarantują lepszy poślizg. Związki przewodzące ciepło oraz związki przewodzące  ładunki elektrycznie rozpraszają ciepło i ładunki elektrostatyczne, a tym samym pomagają zapewnić większe bezpieczeństwo i lepszą wydajność.

Nazwa handlowa: Luvotech  – firma Lehmann & Voss

Linia produktów LUVOTECH® obejmuje stale rosnące portfolio standardowych materiałów na bazie tworzyw sztucznych z dodatkowymi funkcjami specyficznymi dla danego zastosowania. Należą do nich między innymi:

- Pomniejszanie wagi wyprasek,

- Ciągła praca w wysokich temperaturach,

- Minimalizowanie tarcia i hałasu podczas pracy elementów,

- Do zastosowań elektrotechnicznych.

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

HALAR®

ECTFE

Etylen-Chlorotrifluoroetylen

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

KetaSpire

PEEK

Polieteroeteroketon

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

LUMILOY®

PPE/PA

Polifenylenoeter/Poliamid - blenda

LG CHEM

LUMILOY®

PPE/PS

Polifenylenoeter/Polistyren -blenda

LG CHEM

RADEL®

PPSU

Polifenylosulfon

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

RYTON®

PPS

Polisiarczek fenylenu

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

UDEL®

PSU

Polisulfon

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

VERADEL®

PES

Polieterosulfon

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS

VESPEL®

PI

Poliimid - wałki, płytki do obróbki mech.

DUPONT

XAREC®

SPS

Syndiotaktyczny polistyren

IDEMITSU

LUVOCOM

 

Lehmann & Voss

LUVOTECH

 

Lehmann & Voss