Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

POLIMERY STYRENOWE

ASA – Terpolimer akrylonitryl/styren/akrylan – produkcja LG Chem
ASA – Terpolimer akrylonitryl/styren/akrylan – produkcja Chimei, nazwa handlowa Kibilac
Zakres MVR od 4,0 do 23 ml/10 min., gatunek wysokotemperaturowy o podwyższonym HDT 105⁰C i Vicat 112⁰C, typy o podwyższonej udarności 20,5 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem) zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie

SAN Kopolimer styren/akrylonitryl – produkcja Chimei, nazwa handlowa KIBISAN
Zakres MVR od 12 do 58 ml/10 min., gatunki całkowicie transparentne, z poświatą lekko niebieską i wyrazistą niebieską, typy z poświatą naturalną i szarą, gatunki o podwyższonej odporności chemicznej oraz typy o podwyższonym module 3,3 i 3,6 GPa, gatunki o podwyższonej udarności 24 i 25 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu)  zgodność z FDA, specjalny typ spełniający normę 10/2011, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding

SBC kopolimer styren/butadien – produkcja Chimei, nazwa handlowa KIBITON
MVR 10 ml/10 min., udarność 72 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), Vicat 93⁰C, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie
Modyfikacja mieszanek z GPPS i HIPS

ABS – Terpolimer akrylonitryl/butadien/styren – produkcja LG Chem – tylko ABS High Heat
ABS – Terpolimer akrylonitryl/butadien/styren  produkcja Chimei, nazwa handlowa POLYLAC

ABS Polylac ogólnego zastosowania – zakres MVR od 5,0 do 20 ml/10 min., gatunki o wysokim połysku, typ o podwyższonym module 2,3 GPa, gatunki o wysokiej i bardzo wysokiej udarności 36 i 42 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C), zgodność z FDA, specjalny typ spełniający normę 10/2011, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding

ABS Polylac o wysokim płynięciu – zakres MVR od 28 do 80 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

ABS Polylac transparentny (MABS) – wersja transparentna ABS, zakres MVR od 2,2 i 3,0 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Wytłaczanie

ABS Polylac do ekstruzji – zakres MVR od 0,5 do 6,0 ml/10 min., gatunki o podwyższonej udarności 36 i 42 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C), typ wysokotemperaturowy o podwyższonym HDT 115⁰C i Vicat 125⁰C, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wytłaczanie
Termoformowanie

ABS Polylac uniepalniony – zakres MVR od 27 do 50 ml/10 min., uniepalnienie w stopniu V0, VA, VB, dokumentacja UL, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding

ABS wysokotemperaturowy High Heat – zakres MVR od 4,5 do 10 ml/10 min., HDT w zakresie od 106⁰C do 121⁰C, Vicat od 114⁰C do 129⁰C, specjalny typ o niskiej emisji i zapachu oraz niskim połysku, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie

ABS Polylac pod metalizację – zakres MVR 19 i 23 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie.
Wtrysk

M-ABS – Kwaterpolimer metakrylan metylu/ akrylonitryl/butadien/styren – produkcja LG Chem

PS Polistyren – produkcja BASF, nazwa handlowa Polystyrol

GPPS polistyren niskoudarowy – Polystyrol 158K, MVR 3,6 cm3/ 10 min., temperatura Vicata 108 ⁰C, udarność Charpy’ego w 23⁰C bez karbu 14,6 kJ/m2, zgodność z FDA, bardzo dobra transparentność i odporność termiczna, do stosowania samodzielnie lub w blendach z HIPS lub SBC, zgodność z FDA
Wytłaczanie
Wytłaczanie ze spienianiem
Termoformowanie
Wtrysk
Kompaunding

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

CLEAR KIBITON®

SBC

Kopolimer blokowy SBC transparentny „K-resin“

CHIMEI

KIBILAC®

ASA

ASA ogólnego zastosowania

CHIMEI

 

ASA

ASA do zastosowań w motoryzacji

LG CHEM

KIBISAN®

SAN

SAN do kontaktu z żywnością

CHIMEI

 

SAN

SAN ogólnego zastosowania

LG CHEM

KIBITON®

SBS

Elastomerowy kopolimer styren - butadien - styren

CHIMEI

 

SBS

Elastomerowy kopolimer styren - butadien - styren

KUMHO

POLYLAC®

ABS

ABS ogólnego zastosowania

CHIMEI

 

ABS

ABS wysokotemperaturowy do zastosowań w motoryzacji

LG CHEM

POLYLAC®

M-ABS

M-ABS transparentny

CHIMEI

 

M-ABS

M-ABS transparentny

LG CHEM

MICROGRANULATES

PS

Polistyren niskoudarowy transparentny, proszek z reaktora

SYNTHOS

STYRENICS

POLYSTYROL

PS

Polistyren niskoudarowy transparentny, granulat

BASF