Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

POLIOLEFINY

PE Polietylen – produkcja Ineos P&OE, nazwy handlowe: Eltex, Eltex PF, Rigidex, Eltex Superstress
LDPE polietylen niskiej gęstości - zakres MFR od 0,25 do 55 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 918 do 933 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, gatunki o obniżonej temperaturze zgrzewania i podwyższonej stabilności cieplnej, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Wtrysk
Pianki
Nakrętki
Kompaunding

LLDPE C6 liniowy polietylen niskiej gęstości - zakres MFR od 0,9 do 3,5 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 918 do 937 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Geomembrany
Włókna
Wtrysk
Kompaunding

mLLDPE metalocenowy liniowy polietylen niskiej gęstości - zakres MFR od 1,3 do 20 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 912 do 936 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Geomembrany
Rury
Wtrysk
Kompaunding
Proszki

POP metalocenowy liniowy polietylen ultra-niskiej gęstości, plastomer poliolefinowy - zakres MFR 1,3 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 922 do 906 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, zgodność z FDA, nowoczesny surowiec przeznaczony w gównej mierze do modyfikacji folii, zapewniający obniżenie temperatur i czasów zgrzewania oraz zwiększający elastycznośći odporność na przebicie mieszanej foliowych

Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)

MD/HDPE polietylen średniej/wysokiej gęstości - zakres MFR od 0,2 do 26 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 938 do 962 kg/m3, typy z i bez dodatków poślizgowych, typu z dodatkiem UV, gatunki o podniesionej wytrzymałości zmęczeniowej ESCR, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast

Folie MDO
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Rozdmuch HMW, gatunki o wysokiej masie cząsteczkowej
Rury bezciśnieniowe
Rury ciśnieniowe PE100 i PE100 RC black, orange, blue
Nakrętki organo
Kompaunding
Monofilamenty
Włókna
Zbiorniki paliwa
Proszki

Eltex MED - medyczny polietylen niskiej i wysokiej gęstości – zgodność z EU Pharmacopoeia, USP, DMF, FDA, sterylizacja parą, EtO i gamma.

Kopolimery Etylenu – produkcja Ineos P&OE, nazwa handlowa Eltex

Jonomer, EBA, EMAA - materiały te bazują na polietylenie niskiej gęstości który został odpowiednio zmodyfikowany specjalistycznymi dodatkami. Zawartość % modyfikatorów jest zróżnicowana i znacząco wpływa na właściwości końcowe surowca. Materiały te mogą być stosowane do różnych zastosowań, w tym do modyfikacji polimerów a w szczególności do produkcji folii.

PP Polipropylen – produkcja Ineos P&OE, nazwy handlowe: Eltex P, Rigidex P, Eltex TUB
HPP Homopolimer – zakres MFR od 0,9 do 50 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 1200 – 1550 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1800 i 2200 MPA, dodatki antystatyczne, klarujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Termoformowanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Folie BOPP
Rury i kształtki
Rozdmuch butelek
Monofilamenty
Włókna
Proszki
Kompaunding
Nakrętki
Heat seal

ICP Kopolimer - zakres MFR od 0,3 do 90 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 1000 – 1500 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1500 i 1850 MPa, dodatki antystatyczne, nukleujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Rury i kształtki
Kompaunding
Nakrętki

RCP Kopolimer randomiczny - zakres MFR od 1,7 do 80 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 800 – 1200 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1500 i 1850 MPa, dodatki antystatyczne, klarujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Proszki
Kompaunding
Nakrętki organo
Heat seal

Eltex P MED - medyczny polipropylen homopolimer i kopolimer randomiczny – zgodność z EU Pharmacopoeia, USP, DMF, FDA, sterylizacja parą i EtO.


PRC surowce Post Consumer Recycling - produkcja Ineos P&OE, nazwa handlowa Recycl-IN

Materiały te pochodzą z recyklngu mechanicznego i w ofercie znajdują się następujące typy:

- LDPE

- LLDPE

- HDPE

- PP homo

- PP kopo

- PP random

Materiały występują w postaci naturalnej – kolor transparentny, naturalny lub w postaci barwionej (kolor perłowy, biały, zielony, szary i czarny). Zawartość frakcji PCR waha się w zależności od typu, między 50-70%. Surowce posiadają stałą specyfikację, kartę techniczną i powtarzalność każdej serii. Materiały te znajdują zastosowanie do produkcji butelek i zamknięć, folii i różnych elementów wtryskowych.

 

NAZWA

POLIMER

OPIS

PRODUCENT

ELTEX® MED

PP / PE

PP, HDPE & LDPE do zastosowań medycznych

INEOS O & P

ELTEX® PF

PE

LLDPE metalocenowy

ELTEX® / RIGIDEX®

PE

PE

PE

HDPE

LLDPE-C6

LDPE

ELTEX® / RIGIDEX®

PP

Homopolimer, kopolimer randomowy i udarnościowy

ELTEX® / RIGIDEX®

R-TPO

Reaktorowe poliolefiny termoplastyczne

RECYCL-IN

PE / PP

Granulaty na bazie polimerów z recyklingu