Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne - standardowe i konstrukcyjne

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Tworzywa Standardowe

1. PE Polietylen – produkcja Ineos P&OE, nazwy handlowe: Eltex, Eltex PF, Rigidex, Eltex Superstress

LDPE polietylen niskiej gęstości - zakres MFR od 0,25 do 55 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 918 do 933 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, gatunki o obniżonej temperaturze zgrzewania i podwyższonej stabilności cieplnej, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Wtrysk
Pianki
Nakrętki
Kompaunding

LLDPE liniowy polietylen niskiej gęstości C6 - zakres MFR od 0,9 do 3,5 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 918 do 937 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Geomembrany
Włókna
Wtrysk
Kompaunding

mLLDPE metalocenowy liniowy polietylen niskiej gęstości - zakres MFR od 1,3 do 20 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 912 do 936 kg/m3, gatunki z lub bez dodatków poślizgowych, antyblokingowych i przeciwutleniających, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Geomembrany
Rury
Wtrysk
Kompaunding
Proszki

MD/HDPE polietylen średniej/wysokiej gęstości - zakres MFR od 0,2 do 26 g/10 min., zakres gęstości w zależności od typu: 938 do 962 kg/m3, typy z i bez dodatków poślizgowych, typu z dodatkiem UV, gatunki o podniesionej wytrzymałości zmęczeniowej ESCR, zgodność z FDA
Folie rozdmuchowe
Folie cast
Powlekanie (coating)
Wytłaczanie
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Rozdmuch HMW, gatunki o wysokiej masie cząsteczkowej
Rury bezciśnieniowe
Rury ciśnieniowe PE100 i PE100 RC black, orange, blue
Nakrętki organo
Kompaunding
Monofilamenty
Włókna
Zbiorniki paliwa
Proszki

Eltex MED - medyczny polietylen niskiej i wysokiej gęstości – zgodność z EU Pharmacopoeia, USP, DMF, FDA, sterylizacja parą, EtO i gamma.

2. PP Polipropylen – produkcja Ineos P&OE, nazwy handlowe: Eltex P, Rigidex P, Eltex TUB

HPP Homopolimer – zakres MFR od 0,9 do 50 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 1200 – 1550 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1800 i 2200 MPA, dodatki antystatyczne, klarujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Termoformowanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Folie BOPP
Rury i kształtki
Rozdmuch butelek
Monofilamenty
Włókna
Proszki
Kompaunding
Nakrętki
Heat seal

ICP Kopolimer - zakres MFR od 0,3 do 90 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 1000 – 1500 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1500 i 1850 MPa, dodatki antystatyczne, nukleujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Rury i kształtki
Kompaunding
Nakrętki

RCP Kopolimer randomiczny - zakres MFR od 1,7 do 80 g/10 min., zakres modułów sprężystości w zależności od typu: 800 – 1200 MPa, specjalne gatunki o podwyższonych modułach 1500 i 1850 MPa, dodatki antystatyczne, klarujące i podnoszące wytrzymałość temperaturową, gatunki oparte na katalizatorach bezftalanowych, zgodność z FDA
Wtrysk
Wytłaczanie
Folie cast
Folie rozdmuchowe
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Proszki
Kompaunding
Nakrętki organo
Heat seal

Eltex P MED - medyczny polipropylen homopolimer i kopolimer randomiczny – zgodność z EU Pharmacopoeia, USP, DMF, FDA, sterylizacja parą i EtO

3. PS Polistyren – produkcja BASF, nazwa handlowa Polystyrol

GPPS polistyren niskoudarowy – Polystyrol 158K, MVR 3,6 cm3/ 10 min., temperatura Vicata 108 ⁰C, udarność Charpy’ego w 23⁰C bez karbu 14,6 kJ/m2, zgodność z FDA, bardzo dobra transparentność i odporność termiczna, do stosowania samodzielnie lub w blendach z HIPS lub SBC, zgodność z FDA
Wytłaczanie
Wytłaczanie ze spienianiem
Termoformowanie
Wtrysk
Kompaunding

4. ABS Terpolimer styren/akrylonitryl/butadien – produkcja Chimei, nazwa handlowa Polylac

ABS ogólnego zastosowania – zakres MVR od 5,0 do 20 ml/10 min., gatunki o wysokim połysku, typ o podwyższonym module 2,3 GPa, gatunki o wysokiej i bardzo wysokiej udarności 36 i 42 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C), zgodność z FDA, specjalny typ spełniający normę 10/2011, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Rury i kształtki

ABS o wysokim płynięciu – zakres MVR od 28 do 80 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

ABS transparentny (MABS) – wersja transparentna ABS, zakres MVR od 2,2 i 3,0 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Wytłaczanie

ABS do ekstruzji – zakres MVR od 0,5 do 6,0 ml/10 min., gatunki o podwyższonej udarności 36 i 42 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C), typ wysokotemperaturowy o podwyższonym HDT 115⁰C i Vicat 125⁰C, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wytłaczanie
Termoformowanie

ABS uniepalniony – zakres MVR od 27 do 50 ml/10 min., uniepalnienie w stopniu V0, VA, VB, dokumentacja UL, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

ABS wysokotemperaturowy – zakres MVR od 4,5 do 10 ml/10 min., HDT w zakresie od 106⁰C do 121⁰C, Vicat od 114⁰C do 129⁰C, specjalny typ o niskiej emisji i zapachu oraz niskim połysku, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie

ABS pod metalizację – zakres MVR 19 i 23 ml/10 min., zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk

5. SAN Kopolimer styren/akrylonitryl – produkcja Chimei, nazwa handlowa Kibisan

zakres MVR od 12 do 58 ml/10 min., gatunki całkowicie transparentne, z poświatą lekko niebieską i wyrazistą niebieską, typy z poświatą naturalną i szarą, gatunki o podwyższonej odporności chemicznej oraz typy o podwyższonym module 3,3 i 3,6 GPa, gatunki o podwyższonej udarności 24 i 25 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu)  zgodność z FDA, specjalny typ spełniający normę 10/2011, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

6. PC Poliwęglan – produkcja Chimei, nazwa handlowa Wonderlite

zakres MVR od 10 do 22 ml/10 min., gatunki całkowicie transparentne, z poświatą lekko niebieską i szarą, niska, średnia i wysoka lepkość, udarności od 60 do 75 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), uniepalnienie w stopniu V0 i V2, dokumentacja UL, typy wraz z dodatkiem stabilizacji UV, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

7. PC/ABS blenda poliwęglan – styren/akrylonitryl/butadien – produkcja Chimei, nazwa handlowa Wonderloy

gęstość od 1,10 do 1,18 g/cm3, płynięcie od 28 do 45 cm (spiral flow 260⁰C, 2mm), udarności od 40 do 45 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem), gatunki o podwyższonej udarności 50 i 55 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem), HDT od 78⁰C do 93⁰C, gatunki o podwyższonym HDT 102⁰C i 108⁰C, typy uniepalnione V0, VA, VB, dokumentacja UL, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding

8. ASA Terpolimer akrylonitryl/styren/akrylan – produkcja Chimei, nazwa handlowa Kibilac

zakres MVR od 4,0 do 23 ml/10 min., gatunek wysokotemperaturowy o podwyższonym HDT 105⁰C i Vicat 112⁰C, typy o podwyższonej udarności 20,5 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C z karbem) zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie

9. PMMA Polimetakrylan metylu – produkcja Chimei, nazwa handlowa Acryrex

zakres MVR od 1,9 do 16 ml/10 min., zakres Vicat od 103⁰C do 115 ⁰C, gatunki o podwyższonej udarności 26 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), niska, średnia i wysoka lepkość, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

10. SMMA Kopolimer styren/metakrylan metylu – produkcja Chimei, nazwa handlowa Acrystex

MVR 1,5 ml/10 min., udarność 15 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), Vicat 106⁰C, wysoka przejrzystość, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

11. SBC kopolimer styren/butadien – produkcja Chimei, nazwa handlowa Kibiton

MVR 10 ml/10 min., udarność 72 KJ/m2 (Charpy przy 23⁰C bez karbu), Vicat 93⁰C, zgodność z FDA, kolor naturalny i barwiony w masie
Wtrysk
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie
Modyfikacja mieszanek z GPPS i HIPS

12. SBS kopolimer styren/butadien/styren – produkcja Kumho
Typ liniowy i radialny
Modyfikacja mieszanek z GPPS i  HIPS
Produkcja i uszlachetnianie mas bitumicznych, pap
Produkcja i uszlachetnianie asfaltów

13. PET kopoliestry politereftalanu etylenu – produkcja SK Chemicals, nazwa handlowa Skypet, Skygreen, Ecozen

PET – niska zawartość CHDM <5%, gęstość 1,33, wysoka odporność chemiczna, zgodność z FDA
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Kompaunding
Wytłaczanie
Rury
Termoformowanie

PETG – zawartość CHDM od 5 do 30%, gęstość 1,27, gatunki wysokotransparentne, klasa palności HB i V2, zgodność z UL, zgodność z FDA, typy medyczne
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

PCTG – zawartość CHDM od 30 do 65%, gęstość 1,23,  ulepszone właściwości mechaniczne, zgodność z FDA
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie

Ecozen – modyfikacja CHDM i dodatek bio-monomeru czynią materiał bio-kopoliestrem, pochodzenie bio-monomeru ze źródeł odnawialnych, podwyższona odporność temperaturowa PET,  bardzo wysoka odporność chemiczna, zgodność z FDA
Wtrysk
Rozdmuch butelek
Wtrysk z rozdmuchem ISBM
Kompaunding
Wytłaczanie
Termoformowanie